Bugun...
04-12-2016 18:51:00 büyüt küçült

Dikkat Belgesiz Usta Giremez

Dikkat Belgesiz Usta Giremez Türkiye’de 1 ocak 2017 tarihinden sonra, 48 tehlikeli ve çok tehlikeli işte alınması zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgi almak için, Türkak Türk Akreditasyon Kurmu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan AvrupaBelge Personel Belgelendirme’yi ziyaret ettik.

 Türkiye’de 1 ocak 2017 tarihinden sonra, 48 tehlikeli ve çok tehlikeli işte alınması zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgi almak için, Türkak Türk Akreditasyon Kurmu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan AvrupaBelge Personel Belgelendirme’yi ziyaret ettik.

Avrupan Belge Personel Belgelendirme Müdürü Adem EKİNCİ  ile AvrupaBelge Personel Belgelendirme ve Mesleki Yeterlilik Sisteminin inşaat sektörüne katkılarını konuştuk.

 

MYK Meleki Yeterlilik Kurumu’u kısaca tanıtırmısınız?

MelekiYeterlilik kurumu: 5544 Kanun Numarası ve 21/9/2006 tarihli MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU gereği ile kurulmuş bir kurumdur.

myk logo ile ilgili görsel sonucuMYK’nın amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.

 MYK gerekli çalışmaları başlatmış Türkiye’deki meslekler ana hatlarıyla 26 sektör adı altın toparlanmıştır. Her sektöründe kendi içinde mesleki açıdan gruplandırarak her mesleğinde standardını belirleme sürecine girmiştir. Bu çerçevede sektör komiteleri kurmuş ve komitelere sektörel meslek standartlarını belirleme çalışmaları yaptırmaktadır.

Türkiye’de iş kazalarının önüne geçmek için öncelikli olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışma başlatmış ve bu meslek gruplarına belge alma zorunluluğu getirmiştir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir? 

 

23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 Sayılı Kanunun 74. Maddesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde “belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır” ifadesi yer almıştır. Bu anlamda ilk tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanarak inşaat sektöründe 17  meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirilmesinin iki ana amacı vardır. Birincisi; ülkemizin kanayan yarası olan iş kazaları ve beraberinde gelen ölümlerin önüne geçmektir. İkincisi; ustalar içinde nitelikli olanların tespit edilmesi ve işveren usta arsındaki güveni tesis etmek, ustalarımızın dünya tanınırlığını temin ile rekabet edebilir hale getirilmesidir.

 

1 Ocak  20167tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayaclardır. Belgesiz çalışan her bir inşaat işçisi/ustası için işveren ya da işveren vekiline 500 TL idari para cezası verilecektir. Bu alandaki denetimler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AvrupaBelge Personel Belgelendirme’nin yetki alama  sürecini anlatır mısınız?

 

AvrupaBelge Personel Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal yeterlilikler çerçevesinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 2015 yılında sadece personel belgelendirme için kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede yetki alma sürecini tamamlamıştır. Bu süreçte ilk önce Avrupa Birliği bakanlığına bağlı TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu’ndan personel belgelendirme alanında Akreditasyon Sertifikasını almış, daha sonrada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK Mesleki Yeterlilik Kurumun tarafından yetkilendirilmiştir.

Personel yapısı, çalışma azmi, tüm çalışanların deneyimli eğitimcilerden oluşması kurumsal alt yapının sağlam ve kısa sürede tamamlanmasını sağlamıştır. Yetki alama sürecimizde Yönetim kurulu başkanı Mustafa  sarıca, Karar vericimiz Ahmet Savaş AKBAY, Sınav yapıcılarımız Ramazan Kayadibi ve Saffet Yüce, Çalışanımız Yaşar Çakal’ın ve diğer çalışanlarımızın fedakarane çalımlarıyla bungünlere geldik.

Tabi bu arada işe başladığımız günden beri bizden bilgi, tecrübe ve tüm imkânlarını esirgemeyen başta Tavukçuoğlu İnşaat Yön. Kur. Baş. Sayın Sadık Tavukçuoğlu’na, İNTEK Kalıp İskele Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi sayın Yiğit Yakar’a ve Kurum yöneticilerinden sayın Tamer Yıldırım’a, Ber İnşaat Yön. Kur. Başkanı Sayın Şevket Songültekin’ne sonsuz teşekkürler.

AvrupaBelge merkez ofis çalışanları ve 12 sınav yapıcısı ile birlikte inşaat firmalarına hizmet sunacaktır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesinin İnşaat Sektörüne katkısı nedir? 

İnşaat sektöründe taşeronluk ve alt taşeronluk  sisteminin yoğun olarak var olması, kazancı maksimize etme adına yetkin olmayan çalışanların usta olarak şantiyelerde istihdam edilmesine neden olmaktadır. Bu da sektörde iş kazalarının yüksek olmasının birinci nedeni “insan hatası” olarak kayıtlara geçmektedir. Mesleki Yeterlilik Sistemi’ne göre belgelendirilen usta ile iş kazalarının azalacağını bilmemiz gerekir. Devletin sistemi uygulamada ki hassasiyetine İnşaat sektörü ve belgelendirme firmaları da hassasiyet göstermeli ki Türkiye inşaat sektöründe iş kalitesi artsın ve iş kazaları azalsın. Ayrıca SGK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ustaları çalıştıran işverenlerin SGK işveren payını 12-48 arasında karışılmaktadır. .

 

 

 

 

 

Herhangi bir ön  eğitim veriyor musunuz? 

https://csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/faaliyetler1504_14.jpgEğitim almak isteyen adaylara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği her ilçede bulunan Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulları tarafından eğitim verilmektedir. Belgelendirme kuruluşu olarak sadece adaylarımızla kamuya açık bilgileri paylaşabiliyoruz. Ama unutulmamalı ki işinin ustası olan aday belge almada hiç zorluk çekmeyecektir. Tabi oldukları belgelendirme süreci bildikleri ve uyguladıkları alanlar ile ilgilidir.

 

Başvurular nasıl yapılıyor, nasıl bir sürece tabi tutulyorlar? 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava girmek isteyen kişilerin, kurumumuza gelerek veya web sitemiz (www.avrupabelge.com) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor. Adaydan yatırılmış sınav ücretinin dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve belge talep formunun ıslak imzalı hali alınması ile  başvuru süreci tamamlanıyor. Sınav ve belge ücretinin işsizlik fonundan karşılanmasını isteyen adaydan kendine adına, geçerli bir IBAN numarası alıyoruz. Sınavdan başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri işsizlik sigortası fonundan adayın belirttiği IBAN numarasına 30 gün içerisinde aktarılıyor. Tüm adaylar alacakları ustalık belgesine göre, teorik ve performans sınavına tabi oluyorlar. Özellikle performans sınavı adayın beceri ve yetkinliğini ölçeme de belirleyici rol alıyor. Yetkin olmayan hiçbir çalışana Ustalık Belgesi verilmiyor. Bu da inşaat sektörüne ciddi manada kalite getirecektir.

 Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işliyor?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Mesleki yeterlilik Kurumuna sınav takvimini bildiriyoruz. Takvime göre, adayın sınav saatinde sınav yerinde olmasını istiyoruz ve sınavı gerçekleştiriyoruz. 400 m2alana sahip uygulama merkezimizde sınavlarımızı gerçekleştirebildiğimiz gibi, talep olması halinde adayın çalıştığı şantiyede de uygun ortamın sağlanması halinde gerçekleştirebiliyoruz.

Sınav süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 15-20  gün içerisinde, Mesleki Yeterlilik Kurumundan adayın mesleki yeterlilik sertifikası ve mesleki yeterlilik kimlik kartı geliyor. Adayı MEB Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde https://europass.cedefop.europa.eu/tr  kaydı yapıldıktan sonra aldığı belge uluslararası bir beleğe haline geliyor. Aday bu belge ve kimlik kartı ile tüm dünya ülkelerinde çalışma imkanına sahip oluyor.Sınav süreçleri tarafsızlığa zarar vermeyecek bir şekilde yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi için MYK kamera ile kayıdı ön koşul olarak istemektedir.  Bu kamera kayıtları, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK tarafından denetleniyor. Böylelikle sürecin şeffaflığı temin ediliyor.

 

Belgenin geçerliliği kaç yıl sürüyor?

Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda Ulusal yeterlilikte belirtilen belli kriterleri yerine getiren kişilerin belgeleri 5 yıl daha vizeleniyor. Ayrıca Mesleki yeterlilik belgesini alan adayların, ilk 5 yıl içerisinde en az bir kez denetliyoruz. İşverenden bir gözetim raporu istiyoruz. Rapor sonucunda, adayın bu belge ile çalışmasını engelleyecek bir durum olduğunu tespit edersek, adayın belgesini askıya alıyoruz.

İnşaat sektöründe Belge zorunluluğu getirilen meslekler hangileridir?

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Betoncu, Isı Yalıtımcısı,  İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Duvarcı, Panel Kalıpçı, Seramik Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı, Endüstriyel Boru Montajcısı.


Bu haber 1386 defa okunmuştur.
HABER YORUMLARI


haber arşivi
ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKETİMİZE KATILIN

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ